Turvallisuusjärjestöjen foorumi

Turvallisuusjärjestöjen foorumi

Turvallisuusjärjestöjen foorumiin turvallisuusfoorumi.fi kuuluu turva-alalla Suomessa toimivia alan keskeisiä yhdistyksiä. Foorumissa ei ajeta kenenkään järjestön- tai muunkaan tahon yksittäisiä etuja, vaan sen tärkeimpiä tehtäviä on korostaa yhteiskuntavastuullisuutta, antaa turvallisuuteen liittyviä asiantuntijalausuntoja, sekä pitää tiivistä ja molemminpuolista yhteydenpitoa viranomaisiin.

Foorumi työskentelee yhteiskunnan turvallisuuden parantamiseksi tiivistämällä toimijoidensa yhteistyötä ja nopeuttamalla tiedonvaihtoa muun muassa alaan liittyvistä tapahtumista, uutisista, selvityksistä sekä lainsäädäntöhankkeista.

Yrityssuojeluyhdistys ry on aktiivisesti mukana Turvallisuusjärjestöjen foorumin toiminnassa, yhdessä muiden alan keskeisimpien yhdistysten ja järjestöjen kanssa, joiden tavoitteena on avoimesti kehittää kansallista turvallisuutta niin kansalaisten kuin yritystenkin näkökulmasta katsottuna.

Foorumin nimissä annettujen asiantuntijalausuntojen painoarvolla toivotaan olevan suuri merkitys lainsäätäjiin esim. turvallisuusalan lainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä.

Foorumissa mukana olevat järjestöt suosittelevat yleisesti hyväksymään ja noudattamaan turvallisuusalan yhteisiä eettisiä arvoja ja ohjeita.

Turvallisuusjärjestöjen foorumissa mukana olevat järjestöt
Asis Finland Oy
Audiovisuaalinen toimiala AVITA ry
Finanssiala FA ry
Finnish Information Security Cluster FISC ry
Finnsecurity ry
Helsingin Pelastusliitto HELPE ry
Secman
Suomen Palopäällystöliitto SPPL ry
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ry
Suomen Puolustus- ja Ilmailuteollisuusyhdistys ry (PIA)
Suomen Riskianalyysiseura ry
Suomen Riskienhallintayhdistys
Suomen Vartioimisliikkeiden liitto SVLL ry
Suomen Yksityisetsivä- ja Lakitoimistoliitto ry
Teknologiateollisuus ry
Tietoturva ry
Turva-alan yrittäjät ry
Turvaurakoitsijat ry
(Turvallisuus & Riskienhallinta, kokouksiin informaatiomielessä osallistuva, vaikkei ”jäsen”)
Turva-XX ry
Turvallisuusmuseo kannatusyhdistys ry
Työsuojelupäälliköt ry (Finnsafe)
Yrityssuojeluyhdistys ry