Henkilöturvallisuus

Henkilöturvallisuus

Henkilöturvallisuuden huomioiminen on tärkeä asia, johon liittyy myös lainsäädännöllisiä velvoitteita. Henkilöturvallisuudella voidaan käsittää laajaa aluetta aina yritysten avainhenkilöiden turvaamisesta yritystilaisuuksien turvallisuusjärjestelyihin asti.

Henkilöturvallisuuden merkitys korostuu varsinkin isoissa yritystilaisuuksissa, joissa on usein satoja, jopa tuhansia henkilöitä yhtä aikaa paikalla. Jotta yritykset voivat järjestää huoletta turvallisia tapahtumia, haluamme mekin olla mukana auttamassa jäseniämme, sekä heidän edustamiaan yrityksiä oman verkostomme tuoman kumppanuuden kautta.

Yrityssuojeluyhdistys ry:n toiminnassa on mukana jäseniä, jotka edustavat yritystapahtumien turvallisuuteen liittyviä alansa huippuyrityksiä. Tämän vuoksi voimme jäsenillemme luvata, että yrityksenne järjestämiin tapahtumiin liittyvät turvallisuusjärjestelyt ovat huippuammattilaisten käsissä, oli kyse sitten yksittäisistä arvovieraista, omasta henkilöstöstä, asiakkaista tai koko tapahtumiin liittyvistä turvallisuusjärjestelyistä.

Jos yrityksenne tilaisuudet edellyttävät paikalle henkilöturvallisuuteen liittyviä huippuammattilaisia, niin olemme tältäkin osin jäsenkuntamme käytettävissä.