KTL1E -järjestelmä

KTL1E-lukitusjärjestelmä

Olet siirtynyt KTL1E-sivustolle (entinen KTL1).

KTL1E- esite
KTL1E- video
KTL1E- avainten käyttöohjevideot
KTL1E- kustannukset vuonna 2022
Kiinteistön teletilojen asianmukainen lukitus

Sivun lopussa on linkit KTL1E-järjestelmän käyttöön liittyen.
a. Ilmoittautumislomake          b. Kirjaudu järjestelmään

DNA, Elisa, Telia, Yrityssuojeluyhdistys, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Finanssiala, Kiinteistöliitto, Isännöintiliitto, Turvaurakoitsijat, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ja Abloy ovat sopineet valtakunnallisesti yhteisestä teletilojen sarjasta KTL1E, jolla uudet ja saneerattavat tilat sarjoitetaan. Aikaisempaa THK4 ja KTL1 sarjaa ei enää asenneta. Jokaisella telealueella (12 kpl) on oma lukitustunnus. KTL1E-avaimet ovat tehdastasoa 3 ja ne leimataan tunnuksella erillisen ohjeen (KTL1/2) mukaisesti. Telealuekartta

Teleoperaattoreilla-, sähkö-, tele- ja antenniurakoitsijoilla, energia- ja vesilaitoksilla sekä pelastustoimella ja hissiyhtiöillä on mahdollisuus liittyä yhteisen KTL1E-järjestelmän käyttäjäksi.

KTL1E-järjestelmä on myös kustannustehokkain tapa toteuttaa yhteinen lukitus ja tarvittava kulkuoikeus kiinteistöihin. Samalla tämä tuo myös selvää säästöä yritysten, kuntien ja kiinteistöjen toimintaan.

Rakennuksen omistajalla on vastuu mm. yhteisten teletilojen lukituksesta, sekä sen valvonnasta ja tietoturvallisuudesta. Yhteisillä teletiloilla tarkoitetaan tiloja, joissa on usean liittymänhaltijan liittymiin kuuluvien johtojen kytkentäpaikkoja tai näihin liittymiin kuuluvia telelaitteita. Yhteisiä teletiloja ovat talojakamot, alijakamot, kerrosjakamot, vaihdehuoneet ja yhteisiin tiloihin asennetut kytkentäpaikkoja tai telelaitteita sisältävät muut ovelliset kotelot ja rasiat.

Yhteiskäyttötiloissa sijaitsevat telesisäjohtoverkkoja palvelevat laitekaapit rinnastetaan lukitusturvallisuuden osalta teletilojen lukitukseen, jotka on aina suojattava metallisella ja lukitulla laitekaapilla. Muut yhteiset laitetilat, kuten esimerkiksi alijakamot, lukitaan pääsääntöisesti samoin kuin talojakamo. Jos talojakamon avain ei käy kiinteistön muiden laitetilojen lukkoihin, talojakamossa on syytä olla tieto siitä, mistä avain tai avauspalvelu näihin tiloihin saadaan. Kaikki kiinteistön laitetiloihin tarvittavat avaimet tulisi tällöin olla saatavissa yhdeltä taholta.

Lukituksella turvataan myös viestintäsalaisuutta ja muuta tietoturvallisuutta. Perustuslain 10§:n mukaan puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton.

Kiinteistöjen teletilojen lukitusta koskevat yleiset vaatimukset on kirjattu Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin määräykseen M65 kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista. Traficomin suositus 306 kiinteistöjen laitetilojen lukituksesta sisältää ohjeet asuin- ja toimitilakiinteistöjen sekä julkisten rakennusten omistajille.

Traficom suosittelee, että talojakamo lukitaan teleyritysten yhteiseen sarjaan kuuluvalla lukolla. Tällainen on esimerkiksi KTL1E-lukitusjärjestelmä, joka on suosituksen 306/2019 S mukainen tapa lukita kiinteistöjen tekniset teletilat, sekä reittiavaimille tarkoitetut avainsäilöt. KTL1E- lukitusta toimittavat kiinteistöille Abloy-valtuutetut lukkoliikkeet.

Lukituksen kustannuksista vastaa rakennuksen omistaja. HUOM! Reittiavain ei saa käydä talojakamon oven lukkoon.

KTL1E- avainjärjestelmä on tehdastasoinen järjestelmä, jolle on ominaista keskitetty avainpalvelu tehtaalta sekä suojattu asiakastietojen käsittely.

KTL1E- lukitusjärjestelmä helpottaa käyttäjien ostamien palvelujen toimitusta ja ylläpitoa kiinteistössä. Lukitusjärjestelmän käyttäminen tuo selvää säästöä kiinteistöjen omistajille, koska operaattorit- ja urakoitsijat pääsevät esteettä tarvittaviin teletiloihin ilman kiinteistön erikseen järjestämää avauspalvelua, joka tarkoittaa pahimmillaan tuntien odotusta. Tämän odotusajan maksaa työn tilaaja. Turvallisen lopputuloksen takaamiseksi Abloy-valtuutettu lukkoliike toimittaa KTL1E- lukituksen.

Ilmoittautuminen:
Jos et ole vielä kirjautunut KTL1E-järjestelmän käyttäjäksi, valitse Ilmoittautumislomake. Jos olet jo rekisteröitynyt KTL1E-järjestelmän käyttäjäksi, valitse Kirjaudu järjestelmään.

A. Ilmoittautumislomake

B. Kirjaudu järjestelmään »