Käyttöehdot

Käyttämällä Yrityssuojeluyhdistys ry:n www-sivuja käyttäjä sitoutuu noudattamaan seuraavia ehtoja:

Nämä sivut mukaan lukien kaikki sivuilla oleva sisältö, tieto ja muu materiaali on Yrityssuojeluyhdistys ry:n omaisuutta. Sivujen tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Yrityssuojeluyhdistys ry:lle. Kaikki oikeudet sivuihin ja niiden sisältöön pidätetään. Sivujen julkaiseminen, jakelu tai jäljentäminen ilman Yrityssuojeluyhdistys ry:n kirjallista lupaa on kielletty. Yrityssuojeluyhdistys ry myöntää käyttäjälle luvan säilyttää tietokoneella tai tulostaa osia sivuista henkilökohtaista käyttöä varten. Yksittäisiin sivuilla oleviin dokumentteihin saattaa kohdistua erityisiä käyttöehtoja, jotka on kuvattu asianomaisen dokumentin yhteydessä.

Näillä sivuilla oleva informaatio ja muu sisältö tarjotaan sellaisenaan ilman mitään takuuta liittyen informaation tai muun sisällön oikeellisuuteen, luotettavuuteen tai saatavuuteen. Yrityssuojeluyhdistys ry ei vastaa mistään välittömistä, välillisistä, seuraus- tai muista vahingoista, jotka aiheutuvat näiden sivujen käytöstä tai käytön estymisestä. Yrityssuojeluyhdistys ry ei takaa, että palvelimella, jolla sivut sijaitsevat ei ole viruksia tai muita haitallisia komponentteja.

Nämä sivut voivat sisältää informaatiota, joka on epätarkkaa tai päivittämätöntä. Informaatiota voidaan muuttaa tai päivittää ja Yrityssuojeluyhdistys ry voi tehdä muutoksia sivuille, poistaa sivut tai rajoittaa pääsyä sivuille ilman erillistä ilmoitusta.