Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispvm: 13.9.2010

1. Rekisterinpitäjä
Nimi:
Yrityssuojeluyhdistys ry

Yhteystiedot:
Yrityssuojeluyhdistys Ry, Rannikkolaivurintie 1 D 1, 00850 HELSINKI
puh: +358 50 430 8326

2. Yhteyshenkilö
Jarmo Kelo
Yhteystiedot: Yrityssuojeluyhdistys ry, jarmo.kelo(at)yrityssuojelu.fi
puh: +358 50 430 8326

3. Rekisterin nimi
Yrityssuojeluyhdistys ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:n mukaisiin käsittelyn yleisiin edellytyksiin. Rekisterin tarkoituksena on ylläpitää rekisteriä Yrityssuojeluyhdistys ry:n, sekä KTL1- järjestelmän jäsenistä.

Rekisterinpitäjä käsittelee seuraavia jäsentensä henkilötietoja:

 • jäsennumero
 • henkilön sukunimi ja etunimet
 • henkilötunnus
 • henkilön osoitetiedot
 • henkilön puhelinnumero (t)
 • henkilön titteli
 • henkilön sähköpostiosoite
 • henkilön liittymispäivä

5. Rekisterin tietosisältö
Jäsenistä kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot:

 • nimi
 • syntymäaika
 • puhelinnumero (t)
 • sähköpostiosoite
 • arvo tai ammatti
 • yrityksen nimi
 • laskutusyhteystiedot
 • turvasuojaajakortin numero
 • liittymispäivä

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Jäsenistöä koskevat tiedot saadaan jäsenten suostumuksella häneltä itseltään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisterin sisältämiä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Rekisterin sisältämiä tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 
A.Manuaalinen aineisto

Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa säilytetään Yrityssuojeluyhdistys ry:n toimitiloissa, jotka on lukittu.

B. ATK:lle talletetut tiedot
Rekisteri ei ole julkinen. Rekisterissä olevien tietojen käsittely edellyttää erillistä tietojärjestelmän käyttöoikeutta. Rekisterin pitäjällä on pääsy rekisterin kaikkiin tietoihin, jotka on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Tiedot sijaitsevat Yrityssuojeluyhdistys ry:n suljetussa verkossa, joka on suojattu teknisesti palomuurilla.