KTL1E-lukituksen hyödyt kiinteistölle

Yleistä:
Viestintäviraston sisäverkkoja ja teleurakointia koskevan määräyksen (65 B/2016) mukaan asiattomien pääsy kytkentäpaikkoihin ja laitetiloihin on oltava estetty. Kyse on tietoturvallisuudesta ja perustuslaissa säädetystä viestintäsalaisuuden turvaamisesta.

Kuitenkin yhteisten teletilojen tekninen ja rakenteellinen suojaus jää usein huomioimatta, eikä tilojen valvonta näin ollen ole kenenkään hallinnassa. Tämä on huolestuttava tilanne, joka saattaa pahimmillaan johtaa vakaviin tietoturvariskeihin ja vahinkoihin esim. langattomien vakoiluohjelmien asentamiseen tai pelkästään ilkivallan tekemiseen.

Kaikkia riskiä ei kuitenkaan voi kokonaan poistaa, joten on mietittävä, millä toimenpiteillä riskin toteutumisesta aiheutuvat seuraukset saadaan minimoitua ja hallittua mahdollisimman hyvin.

Tämän vuoksi onkin syytä tarkistaa yhteisten teletilojen turvallinen lukitus ja avainhallinta sekä varmistaa samalla, kenellä on pääsyoikeus teletiloihin. Tähän tuo ratkaisun KTL1E-lukitus.

Velvollisuus:
Kiinteistön omistajalla on velvollisuus huolehtia esteetön pääsy teletiloihin niin teleoperaattoreille, kuin sähkö- ja teleurakoitsijoille, sekä osin myös antenniurakoitsijoille. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ja Finanssiala (FA) suosittelevat myös teletilojen lukkojen vaihtamista teleyritysten yhteiseen sarjaan kuuluviksi lukoiksi, joka tässä tapauksessa on siis KTL1E-lukitusjärjestelmä.

Vastuu:
Kiinteistön omistajan on järjestettävä talojakamon oven avauspalvelu kaikille niille operaattoreille, sekä sähkö- ja teleurakoitsijoille, jotka eivät hallussaan olevilla avaimilla pääse kiinteistön laitetiloihin ja samalla varmistettava, etteivät asiattomat pääse laitetiloihin. Vastuu yhteisten teletilojen lukituksesta, sekä niiden tietoturvallisuudesta on siis kiinteistön omistajalla. Yhteisillä teletiloilla tarkoitetaan tiloja, joissa on usean liittymänhaltijan liittymiin kuuluvien johtojen kytkentäpaikkoja tai näihin liittymiin kuuluvia telelaitteita. Yhteisiä teletiloja ovat talojakamot, alijakamot, kerrosjakamot, vaihdehuoneet ja yhteisiin tiloihin asennetut kytkentäpaikkoja tai telelaitteita sisältävät muut ovelliset kotelot ja rasiat. Yhteiskäyttötiloissa sijaitsevat telesisäjohtoverkkoja palvelevat laitekaapit rinnastetaan lukitusturvallisuuden osalta teletilojen lukitukseen, jotka on aina suojattava metallisella ja lukitulla laitekaapilla. Lukituksella turvataan myös viestintäsalaisuutta ja muuta tietoturvallisuutta. Perustuslain 10§:n mukaan puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton.

Hyödyt:
Tietoturvan sekä valvotun avainhallinnan lisäksi KTL1E- lukitusjärjestelmä helpottaa palvelujen toimitusta ja ylläpitoa kiinteistössä. Lukitusjärjestelmän käyttäminen tuo myös selvää säästöä kiinteistöjen omistajille, koska operaattorit- ja urakoitsijat pääsevät esteettä tarvittaviin teletiloihin ilman kiinteistön erikseen järjestämää avauspalvelua joka voi pahimmillaan tarkoittaa tuntien odotusta. Tämän odotusajan maksaa pääsääntöisesti kiinteistön omistaja.

Mitä jos KTL1E-avain katoaa, tai se varastetaan:
KTL1E-lukitus on valvottu järjestelmä. Jos KTL1E-avain katoaa tai se varastetaan esim. automurron yhteydessä, saadaan kyseinen avain nopeasti pois toiminnasta. KTL1E-avaimissa on 30 päivän käyttölataus, jonka jälkeen avain on aina ladattava erillisessä seinäyksikössä. Muussa tapauksessa avain ei toimi. Kiinteistölle jaettavissa lukkokohtaisissa avaimissa on aina 24/7 käyttöoikeus, eikä sitä tarvitse erikseen ladata. Näillä toimenpiteillä saadaan varmistettua turvallinen ja valvottu kulku talojakamoihin, eikä kyseisiin tiloihin pääse asiattomat henkilöt.

Mitä KTL1E-lukitus sitten edellyttää kiinteistöltä:
Vähimmillään tämä edellyttää kiinteistöltä vain kahden lukkosarjan muutosta, eli putkilukon ja teletilan lukon sarjoittamista. Putkilukon sisälle laitetaan kiinteistön reittiavain, joka ei saa käydä teletilan oven lukkoon. Lopuksi lukkoliike luovuttaa kiinteistön edustajalle aina kaksi lukkokohtaista avainta. Turvallisen lopputuloksen takaamiseksi Abloy-valtuutettu lukkoliike toimittaa KTL1E- lukituksen. Näin yksinkertaisesti ja edullisesti kiinteistön teletilat on suojattu lukituksen osalta KTL1E-työryhmän suosituksen mukaisesti. KTL1E-työryhmään kuuluvat kaikki keskeiset toimijat, eli Elisa Oyj, Telia Finland Oyj, DNA Oyj, Yrityssuojeluyhdistys ry, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Finanssiala, Kiinteistöliitto, Isännöintiliitto, Suomen Turvaurakoitsijaliitto, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ja Abloy Oy.

Video KTL1E-lukituksesta:
Alla olevan linkin kautta saat lisätietoa KTL1E-lukituksesta.
KTL1E-video

Lopuksi:
KTL1E-lukitus on kustannustehoikkain ja järkevin tapa toteuttaa teletilojen sekä siihen liittyvän putkilukon (avainsäilö) lukitus.

KTL1E-järjestelmässä mukana olevien yritysten nimet näet tämän linkin kautta.
Kyseisten yritysten asentajilla on käytössään omat KTL1E-avaimet, joten asennus- ja huoltotyöt sujuvat kyseisten yritysten osalta myös ilman mitään odotusviiveitä ja siitä mahdollisesti aiheutuvia lisäkustannuksia.

KTL1E-lukituskaavio:
Lisätietoa KTL1E-järjestelmästä saat:
Abloyn valtuuttamilta lukkoliikkeiltä ja
Yrityssuojeluyhdistys ry
Jarmo Kelo + 358 50 430 8326
jarmo.kelo(at)yrityssuojelu.fi