Pelastussuunnitelmat

Pelastussuunnitelmat

Turvallisuudesta huolehtiminen on osa yrityksen ja sen henkilöstön päivittäistä työtä. Työturvallisuuteen liittyviä lainsäädännöllisiä velvoitteita ohjaavat mm. pelastus-, työturvallisuus- ja kemikaalilaki.

Hyvän pohjan turvallisuuden kehittämiselle antavat voimassa oleva pelastuslaki (379 / 2011) sekä valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (407 / 2011), jotka velvoittavat kiinteistöjen omistajat, haltijat sekä toiminnanharjoittajat laatimaan pelastussuunnitelman, jonka tarkoituksena on ehkäistä vaaratilanteiden syntymistä, varautumaan henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa sekä varautumaan sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät. Vastuu lain velvoitteista kuuluu aina yrityksen johdolle.

Laadimme ammattitaidolla räätälöityjä pelastussuunnitelmia niin liike- ja toimistokiinteistöihin, kuin kauppakeskuksiin, oppilaitoksiin ja asuinkiinteistöihin ja koulutamme kohdekohtaisilla turvallisuuskursseilla tilojen käyttäjiä ymmärtämään turvallisuuden, omatoimisen varautumisen, sekä ennaltaehkäisevän toiminnan merkityksen.

Pelastussuunnitelmien laadintojen osalta on tärkeää niiden laatu, ei määrä ja siksi laatimamme pelatussuunnitelmat eivät olekaan mitään ”massatavaraa” joka käy kaikkialle, vaan ne ovat yksilöityjä ja räätälöityjä juuri kohteen tarpeen mukaisiksi. Pelastussuunnitelmat ovat sähköisessä muodossa (nettipelsu) jotka voidaan helposti päivittää, sekä tehdä tarvittavat muutokset esim. palotarkastajien vaatimuksista, tai kohteen muiden erikoispiirteiden huomioimisen vuoksi. Yhdistykselle on tärkeätä tuottaa kohteeseen sellainen pelastussuunnitelma, joka palvelee juuri kiinteistöä ja tilojen käyttäjiä. Tämän vuoksi voimmekin luvata, että kohteeseen laadittu pelastussuunnitelma toimii myös käytännössä.

Toimintamme perustuu hyvään palveluun, luottamukseen, sekä asiantuntevaan ammattitaitoon. Pitkäaikainen kokemuksemme turvallisuusalalta, huolellinen perehtyminen asiakaskohteisiin, sekä kilpailukykyinen hinnoittelumme takaavat onnistuneen yhteistyön. Siksi uskallammekin luvata, että palvelumme laatu ja nopeus ovat kaupungin parasta.

Laadimme aina itse sovitut pelastussuunnitelmat, emmekä käytä toiminnassamme mitään ulkopuolisia tahoja. Näin voimme taata onnistuneen ja luottamuksellisen lopputuloksen aina pelastussuunnitelmaan liittyvää turvallisuuskoulutusta myöten, jossa keskitymme arkipäivän uhkakuviin, eli niihin keskeisiin asioihin joihin jokaisen pitäisi pystyä omatoimisesti varautumaan.