Missio ja visio

Missio ja visio

Turvallisuusalan yhteisönä ja alan merkittävänä vaikuttajana Yrityssuojeluyhdistys ry:n päämääränä on turvallisempi yhteiskunta. Yhdistys kehittää jäsentensä ammatillista osaamista ja yhteisöllisyyttä verkostoitumalla sekä lisäämällä yhteistyötä muiden turvallisuusalan järjestöjen, yritysten, viranomaisten ja muun julkisen vallan kanssa.

missio