Tekniset turvallisuusjärjestelmät

Tekniset turvallisuusjärjestelmät

Yritykset joutuvat nykyisin varautumaan monenlaisiin uhkakuviin, jotka koskevat niin yritystä, sen henkilöstöä kuin asiakkaitakin. Tänä päivänä yritykset, sekä siellä työskentelevät henkilöt suhtautuvat onneksi turvallisuusasioihin riittävällä vakavuudella, ja ymmärtävät sen merkityksen.

Jotta yritys saisi luotua turvallisemman ympäristön, edellyttää se myös taloudellisia panostuksia erilaisiin teknisiin turvallisuuslaitteisiin, joista keskeisimpiä ovat kulunvalvonta-, kamera- ja videovalvontalaitteet, erilaiset murto- ja paloilmoitinjärjestelmät, unohtamatta kuitenkaan mekaanista lukitusjärjestelmää ja niihin liittyvää avainhallintaa.

On myös huomioitava henkilökunnan riittävä ymmärrys eri turvalaitejärjestelmiä kohtaan. Ei riitä, että ihmiset tiedostavat tiloissaan olevan teknisiä turvallisuusjärjestelmiä, vaan heidän on myös tiedettävä niiden merkitys, sekä miten niiden kanssa tarvittaessa toimitaan.

Tänä päivänä markkinoilla on monenlaisia toimijoita ja järjestelmiä, joka tarkoittaakin sitä, että yritysten täytyy olla entistä tarkempia siitä, keneltä näitä järjestelmiä ostavat. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, kuten monessa muussakin asiassa, ettei myöskään hyviä turvallisuusjärjestelmiä saa välttämättä ”halvalla”.

Yrityssuojeluyhdistys ry:n jäseninä olevat henkilöt edustavat merkittävimpiä turvallisuusalan yrityksiä. Tämä takaa myös sen, että olemme tietoisia tämän päivän teknisestä kehityksestä, sekä tulevaisuuden suuntauksista esim. eri turvalaitejärjestelmiin liittyvistä integraatiomahdollisuuksista.

Haluamme palvella jäseniämme myös tässä asiassa antamalla jäsenillemme sekä heidän edustamilleen yrityksille konsultointiapua erilaisissa teknisten turvallisuusjärjestelmien hankinnoissa esim. kartoittamalla, suunnittelemalla ja kilpailuttamalla eri turvalaitetoimittajien järjestelmät, oli kyse sitten sähköisistä tai mekaanista järjestelmistä, tai niiden yhteensovittamisesta.