Poistumisharjoitukset

Poistumisharjoitukset

Ihmiset suhtautuvat poistumiskehotuksiin hyvin yksilöllisesti. Syynä tähän on yleensä tietämättömyys tulipalon kehityksestä ja sen nopeudesta, tulipalosta syntyvän savun määrästä tai sen vaarallisuuteen liittyvistä asioista. Ihmiset eivät useinkaan tiedä vaihtoehtoisia poistumisreittejä tai niiden sijainteja, eivätkä palokellojen soidessa tiedosta niiden merkitsevän välitöntä poistumista kiinteistöstä.

Yllä on muutamia syitä siihen, miksi poistumisharjoitukset koetaan yhä tärkeämmiksi yrityksissä. Onhan kyse myös henkilöstön hyvinvoinnin ja työturvallisuuden lisäämisestä yrityksen sisällä.

Poistumisharjoitusten ongelmana pidetään usein sitä, että harjoitukset koetaan vaikeiksi ja osin myös kalliiksi järjestää, vaikkei asia näin välttämättä ole.

Yrityssuojeluyhdistys ry:n pitämät poistumisharjoitukset voidaan järjestää mahdollisimman kevyesti, ja silti sopivan tehokkaasti. Räätälöimme poistumisharjoitukset yrityksen tarpeisiin sopiviksi, alkaen itse suunnittelusta, päätyen mahdollisen palauteraportin antamiseen.

Kokemuksemme ovat osoittaneet, etteivät poistumisharjoitusten tarvitse olla ”näyttäviä” saavuttaakseen riittävän hyvän- ja korkeatasoisen lopputuloksen. Poistumisharjoitukset voidaan toteuttaa ilman teknisiä laitteitakin, sillä tärkeintähän on ihmisten oikea toimintatapa eri uhka- ja onnettomuustilanteissa.