Nettipelsu

Nettipelsu

Pelastussuunnitelmien ylläpito ja päivittäminen on nyt tehty helpoksi ja kustannustehokkaaksi tavaksi hoitaa lakisääteiset velvollisuudet.

Pelastussuunnitelmille on luotu oma verkkosivusto www.nettipelsu.fi jonne voimme siirtää myös nykyiset pelastussuunnitelmanne ja saada ne näin sähköiseen nettipelsu-muotoon jota käyttäjä voi itse päivittää. Yhdistys voi hoitaa myös tarvittaessa pelastussuunnitelman täyden ylläpidon ns. avaimet käteen – periaatteella.

Kohteelle luodaan oma yksilöity Nettipelsun verkko-osoite, jonka kautta kohteen pelastussuunnitelma on kaikkien kohteessa olevien luettavissa sekä tulostettavissa pdf-muodossa.

Tämän sähköisen nettipelsun ovat ottaneet käyttöön jo useat liikekiinteistöt, hotellit ja oppilaitokset.

Yhdistys on laatinut ammattitaidolla räätälöityjä pelastussuunnitelmia niin liike- ja toimistokiinteistöihin, kuin kauppakeskuksiin, oppilaitoksiin ja asuinkiinteistöihin ja kouluttanut kohdekohtaisilla turvallisuuskursseilla tilojen käyttäjiä ymmärtämään turvallisuuden, omatoimisen varautumisen ja ennaltaehkäisevän toiminnan merkityksen.

Laadimme aina itse sovitut pelastussuunnitelmat, emmekä käytä toiminnassamme mitään ulkopuolisia tahoja. Näin voimme taata onnistuneen ja luottamuksellisen lopputuloksen aina pelastussuunnitelmaan liittyvää turvallisuuskoulutusta myöten jossa keskitymme arkipäivän uhkakuviin, eli niihin keskeisiin asioihin joihin jokaisen pitäisi pystyä omatoimisesti varautumaan.

Pelastussuunnitelmien laadintojen osalta on tärkeää niiden laatu, ei määrä ja siksi laatimamme pelatussuunnitelmat eivät olekaan mitään ”massatavaraa” joka käy kaikkialle, vaan ne ovat yksilöityjä ja räätälöityjä juuri kohteen tarpeen mukaisiksi. Pelastussuunnitelmat ovat sähköisessä muodossa (nettipelsu) jotka voidaan helposti päivittää, sekä tehdä tarvittavat muutokset esim. palotarkastajien vaatimuksista, tai kohteen muiden erikoispiirteiden huomioimisen vuoksi. Yhdistykselle on tärkeätä tuottaa kohteeseen sellainen pelastussuunnitelma, joka palvelee juuri kiinteistöä ja tilojen käyttäjiä. Tämän vuoksi voimmekin luvata, että kohteeseen laadittu pelastussuunnitelma toimii myös käytännössä.

Uskallammekin luvata, että palvelumme laatu ja nopeus ovat alan parasta.

Jos olet kiinnostunut tästä tavasta järjestää lakisääteiset pelastussuunnitelmat ajan tasalle aina turvallisuuskoulutusta myöten, niin ota yhteyttä joko soittamalla tai sähköpostilla.

Jarmo Kelo
+ 358 50 430 8326
jarmo.kelo(at)yrityssuojelu.fi