Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen suositus ja määräys kiinteistöjen laitetilojen lukitukseen

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen suositus ja määräys kiinteistöjen laitetilojen lukitukseen, sekä määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Kiinteistön teletilojen asianmukainen lukitus (pdf)

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen suositus kiinteistöjen laitetilojen lukitukseen.
Tämä suositus on tarkoitettu ensisijaisesti asuin- toimitila- ja julkisten kiinteistöjen omistajille, jotka vastaavat kiinteistöjen laite- eli teletilojen lukituksesta. Suositus on valmisteltu yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus suosittelee teleyrityskohtaisten lukkojen vaihtamista teleyritysten yhteiseen sarjaan kuuluviksi lukoiksi, esimerkiksi KTL1E-lukitusjärjestelmä.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen suositus

Kiinteistön sisäverkko

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen määräys kiinteistön sisäverkoista teleurakoinnista.
Määräys koskee yleisen viestintäverkon osaksi liitettäviä kiinteistön sisäisiä viestintäverkkoja ja -järjestelmiä eli sisäverkkoja. Määräystä sovelletaan vakinaiseen asuinkäyttöön tarkoitetun asuinkiinteistön, toimitilakiinteistön ja julkisen kiinteistön sisäverkkoihin mukaan lukien televisiolähetysten antennivastaanottoon omakotitaloissa.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen määräys kiinteistön sisäverkoista teleurakoinnista
Liikenne- ja  viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen määräys kiinteistön sisäverkoista teleurakoinnista