Avainturvallisuusohje (FA)

Avainturvallisuusohje (FA)

Finanssiala ry:n (FA) avainturvallisuusohje oikeaoppisesta lukituksesta sekä avainten hallinnasta ja niiden säilyttämisestä aina suojaustoimiin asti.

3.1 Kiinteistön ulkoavainsäilö
Avainsäilö (putkilukko) asennetaan upottamalla säilö kiinteistön seinään ulkopuolelle, näkyvälle paikalle, mielellään noin 2 metrin korkeudelle seisomatasosta. Tarvittaessa avainsäilö on kiinnitettävä läpipulttaamalla. Avainsäilö on asennettava huolellisesti valmistajan ohjeiden mukaan.

Kiinteistön ulkopuolelle asennettuun avainsäilöön sijoitetaan lämmönjakohuoneeseen tai muuhun lukittuun tekniseen tilaan johtava reittiavain. Avainsäilö on oltava varustettuna elektronisella tunnisteella mahdollisen mekaanisen sarjoituksen lisäksi.

Teletilojen lukituksen osalta suositus on KTL1E-lukitus ja avainsäilöissä tulee säilyttää vain reittiavainta.