Sammutusharjoitukset

Sammutusharjoitukset

Jos yrityksessä tapahtuu esim. tulipalo, on siitä seurauksena yleensä omaisuusvahinko, tai pahimmillaan jopa henkilövahinko, ja niiden vaikutukset voidaan mitata suoraan rahassa.

Usein kohtuullinen määrä tietoa, taitoa ja tahtoa turvallisemman työpaikan kehittämiseksi riittävät, ja parannuksiin tarvittavat kustannukset ovat yleensä mitättömät vahinkokustannuksiin verrattuna.

Työnantajien ja työntekijöiden on ylläpidettävä ja kehitettävä työpaikkojen turvallisuutta yhteistyössä, sillä yritysten turvallisuus rakentuu suuressa määrin työpaikkaturvallisuuden varaan.

Jos turvallisuus työpaikoilla ei ole kunnossa, menetetään pelastustoimenpiteiden aloittamisessa aikaa, mikä on vaarallista esim. tulipalotilanteissa. Tämän vuoksi yritysten on pyrittävä kouluttamaan työpaikkansa henkilökuntaa yllättävienkin tilanteiden varalle. Yhtenä hyvänä koulutusmuotona voidaan pitää sammutusharjoitusten järjestämistä.

Nykyisin sammutusharjoitukset voidaan järjestää esim. pysäköintialueilla, sisäpihalla tai autohallin tiloissa, sillä perinteisen jauhesammutukseen perustuvan harjoituksen tilalle on tuotu uusia vaihtoehtoja, jopa kuorma-auton tiloihin erikseen rakennettuja simulaattoreita.

Yrityssuojeluyhdistys ry järjestää jäsenkumppaneidensa avulla jäsenilleen, sekä heidän edustamilleen yrityksille mahdollisimman vaivattomasti sammutusharjoituksia juuri yrityksenne tarkoitukseen sopiviksi.