Riskikartoitukset

Riskikartoitukset

Turvallisuudesta huolehtiminen on osa yrityksen koko henkilöstön päivittäistä työtä. Jos turvallisuusasiat eivät ole yrityksessä kunnossa, liittyy siihen silloin aina tietoinen riski. Siksi riskikartoitusten lähtökohtana onkin eri uhkakuvien ja niistä johdettujen riskien arviointi.

On selvää, että tänä päivänä yrityksiä kohtaan kohdistuu päivittäin erilaisia uhkia, jotka toteutuessaan saattavat olla henkilöstölle, omaisuudelle, ympäristölle ja toiminnalle kohtalokkaita. Modernissa yhteiskunnassa meitä ympäröi lukematon määrä erilaisia uhkia, jonka vuoksi myös yritykset joutuvat nykyisin varautumaan monenlaisiin uhkakuviin.

Tekninen kehitys synnyttää yhä uusia riskejä, vanhat uhat muuttuvat. Kokonaisuudessaan yritysten riskit ovat muuttuneet, huomataankin, että vanhat mallit eivät enää päde.

Tällöin pitää lähteä parantamaan yritysturvallisuutta riskikartoituksen avulla, jonka lopullisena tavoitteena on vaikuttaa myös työntekijöiden – ja organisaation käyttäytymiseen, sekä niiden toimintatapoihin jokaisella yritysturvallisuuden osa-alueella.

Jotta tämä asetelma toimisi, on yrityksen ylimmän johdon itse ensin määriteltävä turvallisuus-strategiansa, jonka jälkeen siihen on myös sitouduttava.

Onnistuneena lopputuloksena saadaan positiivinen kuva yrityksen luotettavuudesta, laadusta ja toimintavarmuudesta niin henkilöstölle kuin asiakkaillekin.

Yrityssuojeluyhdistys