Koulutus

Koulutus

Yrityssuojeluyhdistys ry:llä on pitkät ja arvostetut perinteet niin väestönsuojelun-, pelastustoimen- kuin yritysturvallisuudenkin osa-alueilta. Tästä esimerkkinä on satojen turvallisuus- ja pelastussuunnitelmien laadinnat, sekä niihin liittyvien tuhansien henkilöiden turvallisuuskoulutukset.

Lähtökohtana voidaan pitää, että turvallisuus kuuluu meille jokaiselle. Hyvin hoidetuilla turvallisuusasioilla turvataan yritysten liiketoiminta ja työpaikat, sekä minimoidaan erilaiset onnettomuus- ja uhkatilanteet, niin liike- kauppa-, kuin asuinkiinteistöissä.

Jos työpaikkojen- tai kiinteistöjen turvallisuusasiat eivät ole kunnossa, liittyy niihin silloin aina tietoinen riski. On monia eri lainsäädännöllisiä velvoitteita, jotka edellyttävät yrityksiä, ammattinharjoittajia, kiinteistöjen omistajia- ja haltijoita yhteisvastuullisesti huolehtimaan turvallisuuteen liittyvistä asioista, kuten pelastuslain edellyttämien pelastussuunnitelmien laadinnoissa, sekä niihin liittyvissä turvallisuuskoulutuksissa.

Turvallosuuskoulutuksissa käsittelemme laajasti poistumisturvallisuutta, henkilökunnan toimintaan erilaisissa uhka- ja onnettomuustilanteissa, rakenteellista turvallisuutta, teknisiä turvallisuusjärjestelmiä, yritysturvallisuutta, toimitiloissa liikkumista jne.

Pelastussuunnitelman tarkoituksena on siis saada luotua mahdollisimman turvallinen työympäristö ja minimoida erilaisia vahinkotilanteita. Koulutustilaisuuden tarkoituksena on taas saada tilojen käyttäjät ymmärtämään, mitä turvallisuudella tarkoitetaan ja mikä merkitys turvallisuudella on esim. työympäristön kannalta.

Koulutus käsittää pelastustoimen-, rakenteellisen- ja teknisen turvallisuuden- sekä yleisen turvallisuuden osa-alueet.

Koulutuksemme pääpaino keskittyy neljään eri osa-alueeseen.

1. arkipäivän turvallisuusriskien huomioiminen

2. omatoiminen varautuminen

3. asennemuutoksen saaminen

4. eri turvallisuusalueiden keskeisimmät haasteet

Tavoitteemme on, että koulutuksen jälkeen ihmiset ymmärtävät turvallisuuden merkityksen luonnollisena osana omaa hyvinvointiaan sekä lähiympäristöään ja näin voidaan aloittaa avoin keskustelu turvallisuuskulttuurin muutoksesta lähiympäristössämme.

Laadimme myös taloyhtiöihin pelastussuunnitelmia, sekä koulutamme taloyhtiöiden turvallisuusvastaavia sekä muita talon asukkaita.

Tarjoamme siis luottamuksellisesti erilaisia asiantuntijapalveluja kaikissa turvallisuuteen liittyvissä asioissa.

Ota yhteyttä: jarmo.kelo(ät)yrityssuojelu.fi
+358 50 430 8326